WAP jest odmianą bankowości internetowej. Jest to usługa umożliwiająca klientom banku posiadanie dostępu do rachunku bankowego przy pomocy telefonu komórkowego (głównie smartfonu). WAP na przestrzeni ostatnich lat niezwykle ewoluował. Współcześnie już każdy bank oferuje tę usługę swoim klientom.

Dzięki protokołowi WAP, który jest zaimplementowany w telefonie komórkowym, klient ma możliwość nawiązania połączenia ze stroną internetową banku, a co więcej z własnym rachunkiem bankowym za pośrednictwem smartfona. Dzięki temu, posiadacz rachunku bankowego ma możliwość bieżącego kontrolowania swoich finansów.

Co nam daje WAP

Usługa WAP daje klientom możliwość wykonywania wielu operacji. Przede wszystkim trzeba wymienić dostęp do informacji o saldzie rachunku.

Klient w dowolnym momencie może odwiedzić swój rachunek bankowy i sprawdzić wolne środki. Ponadto usługa WAP daje także możliwość wglądu do informacji dotyczących obrotów prowadzonych na rachunku. Inną możliwością WAP jest także weryfikacja listy definiowanych odbiorców dla realizowanych przelewów. W ramach tej usługi można także uzyskać wgląd do historii prowadzonych na rachunku operacji.

Istnieje także możliwość wykonania przelewu wewnętrznego, jak również zewnętrznego, w tym m.in. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Usługa WAP umożliwia definiowanie stałych zleceń.

Daje także możliwość sporządzania listy rachunków, na które mają być realizowane przelewy. Ponadto dzięki tej usłudze możemy dokonywać przelewy z przyszłą datą realizacji, anulować zlecenia przelewów, jak również mamy możliwość zakładania i zamykania lokat terminowych.

Close