Korzyści dla banku płynące z bankowości elektronicznej

Bankowość elektroniczna nie rozwinęłaby się w tak szybkim tempie, gdyby nie było na nią popytu, ale również gdyby banki nie czerpały z niej odpowiednich korzyści. Wydawać by się mogło, że bankowość elektroniczna niesie korzyści w głównej mierze klientom, którzy oszczędzają swój czas i pieniądze. Jednakże bankowość internetowa i mobilna, jest także niezwykle korzystnym rozwiązaniem dla banków.

Co zyskują banki?

Bankowość internetowa i mobilna w dużej mierze wpłynęły na poprawę wyników finansowych banku. I nie chodzi tu wyłącznie o sprzedaż nowych produktów, ale przede wszystkim o obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem placówek banku i ich pracowników. Pomimo tego, że bankowość elektroniczna należy przeważnie do usług bezpłatnych, towarzyszące jej produkty, a więc łatwy dostęp do kart kredytowych i kredytów gotówkowych, wpływa na zwiększenie sprzedaży produktów bankowych. Bankowość elektroniczna i mobilna umożliwiają bankom utrzymywanie kontaktu ze stałymi klientami i klientami potencjalnymi.

Ponadto warto nadmienić, że bankowość elektroniczna jest jednym z szybszych i bardziej skutecznych kanałów komunikacji i promocji oferowanych produktów. Bankowość elektroniczna, a w szczególności Internet, WAP, czy aplikacje mobilne umożliwiają przekazywanie klientom bieżących informacji o ofercie banku. Ponadto bankowość elektroniczna pozwala na uzyskanie wielu cennych dla banku informacji m.in. dotyczących realizowanych przez klientów przelewów, które następnie są analizowane i selekcjonowane w celu dostosowania optymalnych rozwiązań pod potrzeby klienta. Dzięki bankowości elektronicznej, banki mają możliwość przedstawia swoim klientom ofert „szytych na miarę”, wpisujących się w aktualne potrzeby posiadacza rachunku. Warto także nadmienić, że dzięki masowości bankowości elektroniczne, przekaz banku trafia nie tylko do konkretnych jednostek, ale także do mas, które mogą być zainteresowane ofertą banku.

Close