Korzyści dla banku płynące z bankowości elektronicznej

Bankowość elektroniczna nie rozwinęłaby się w tak szybkim tempie, gdyby nie było na nią popytu, ale również gdyby banki nie czerpały z niej odpowiednich korzyści. Wydawać by się mogło, że bankowość elektroniczna niesie korzyści w głównej mierze klientom, którzy oszczędzają swój czas i pieniądze. Jednakże bankowość internetowa i mobilna, jest także niezwykle korzystnym rozwiązaniem dla banków.

Co zyskują banki?

Bankowość internetowa i mobilna w dużej mierze wpłynęły na poprawę wyników finansowych banku. I nie chodzi tu wyłącznie o sprzedaż nowych produktów, ale przede wszystkim o obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem placówek banku i ich pracowników. Pomimo tego, że bankowość elektroniczna należy przeważnie do usług bezpłatnych, towarzyszące jej produkty, a więc łatwy dostęp do kart kredytowych i kredytów gotówkowych, wpływa na zwiększenie sprzedaży produktów bankowych. Bankowość elektroniczna i mobilna umożliwiają bankom utrzymywanie kontaktu ze stałymi klientami i klientami potencjalnymi.

Ponadto warto nadmienić, że bankowość elektroniczna jest jednym z szybszych i bardziej skutecznych kanałów komunikacji i promocji oferowanych produktów. Bankowość elektroniczna, a w szczególności Internet, WAP, czy aplikacje mobilne umożliwiają przekazywanie klientom bieżących informacji o ofercie banku. Ponadto bankowość elektroniczna pozwala na uzyskanie wielu cennych dla banku informacji m.in. dotyczących realizowanych przez klientów przelewów, które następnie są analizowane i selekcjonowane w celu dostosowania optymalnych rozwiązań pod potrzeby klienta. Dzięki bankowości elektronicznej, banki mają możliwość przedstawia swoim klientom ofert „szytych na miarę”, wpisujących się w aktualne potrzeby posiadacza rachunku. Warto także nadmienić, że dzięki masowości bankowości elektroniczne, przekaz banku trafia nie tylko do konkretnych jednostek, ale także do mas, które mogą być zainteresowane ofertą banku.