Historia bankowości elektronicznej w Polsce

Wydawać by się mogło, że bankomaty i rachunki bankowe online istnieją niemal od zawsze. Jednak ich początek nie jest tak odległy. Pierwszy przejaw bankowości elektronicznej – bankomat, został uruchomiony w Stanach Zjednoczonych w 1964 roku. W Europie pierwsze bankomaty pojawiły się w Wielkiej Brytanii w 1967 roku. Z kolei w Polsce pierwsze formy bankowości elektronicznej pojawiły się nieco później.

Jak to się zaczęło i potoczyło

Podobnie jak w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii, również w Polsce pierwszą formą bankowości elektronicznej były bankomaty. Na terenie naszego kraju pojawiły się one w 1990 roku za sprawą Banku Pekao S.A. Już trzy lata później dzięki zarządzeniu prezesa Narodowego Banku Polskiego do obiegu weszły karty płatnicze, stając się alternatywą dla tradycyjnego pieniądza. Również w 1993 roku Bank Rozwoju Eksportu wprowadził kolejną formę bankowości elektronicznej – home banking.

Ciekawostką jest, że system BRESOK, który w tamtym czasie został zaoferowany klientom banku, w unowocześnionej formie funkcjonuje do dzisiaj. W 1998 roku nastąpił przełom. W tym czasie Powszechny Bank Gospodarczy S.A. w Łodzi jako pierwszy zaoferował swoim klientom możliwość korzystania z usług świadczonych przez bank drogą elektroniczną. Z kolei w 2000 roku swoją działalność rozpoczął mBank – pierwszy w pełni wirtualny bank w Polsce. Rok później na rynku polskiej bankowości pojawiły się dwa kolejne banki internetowe – Volkswagen Bank Direct, oraz Inteligo Financial Services. Oba te banki od 2002 roku są własnością banku PKO BP. Na przestrzeni lat bankowość elektroniczna w Polsce w znacznym stopniu się rozwinęła. Współcześnie już każdy bank oferuje swoim klientom dostęp do rachunku bankowego za pośrednictwem Internetu, czy aplikacji mobilnej.

I wszystko idzie w kierunku nowych, coraz to lepszych rozwiązań.

Close