E-mail banking

E-mail banking jest jedną z form bankowości elektronicznej. Na przestrzeni ostatnich lat usługa ta, podobnie jak wiele innych, nowoczesnych rozwiązań, znacznie uległa ulepszeniu. Współcześnie już niemal każdy bank oferuje swoim klinetom możliwość skorzystania z e-mail bankingu. Jest to rozwiązanie niezwykle praktyczne, które sprawdzi się zarówno w przypadku osób indywidualnych, jak również przedsiębiorstw.

Czym jest e-mail banking

E-mail banking jest jedną z usług oferowanych w ramach bankowości elektronicznej. Usługa ta może przybierać dwie formy.

Pierwsza forma e-mail bankingu ma charakter bierny. Aby z niej skorzystać, klient musi być posiadaczem skrzynki poczty elektronicznej, znajdującej się na serwerze bankowym. Usługa polega na przesyłaniu na wskazaną skrzynkę e-mailową raportu dobowego, który zawiera informację o dokonanych w danym czasie transakcjach. Raport ten zawiera także informacje o saldzie otwarcia i saldzie zamknięcia tzn., że zawiera informacje o stanie konta na początku dnia i po jego zakończeniu. Raport najczęściej nie jest przesyłany w sytuacji, gdy w danym okresie raportowania, nie zostały dokonane żadne transakcje.

Drugą formą e-mail bankingu jest e-mail money. To usługa będąca odmianą WAP bankingu, dająca możliwość dokonywania przelewów bez konieczności podania rachunku bankowego odbiorcy. Aby skorzystać z usługi e-mail money wystarczy znać adres poczty elektronicznej odbiorcy przelewu. Korzystanie z usługi tej formy e-mail bankingu jest niezwykle proste. Aby zlecić realizację przelewu wystarczy na stronie banku wskazać adres mailowy odbiorcy oraz kwotę przelewu. Niezbędne jest także podanie pytania i odpowiedzi dla celów bezpieczeństwa.

Po zleceniu realizacji przelewu odbiorca jest informowany przez bank o zleceniu, za pośrednictwem skrzynki mailowej. Jeśli odpowie poprawnie na pytanie weryfikacyjne, pieniądze zostaną przelane na wskazane przez niego konto.

Close