Czego można oczekiwać od bankowości mobilnej?

Bankowość mobilna to nowoczesna i bardzo rozległa forma bankowości. Dzięki niej, klienci mają możliwość prowadzenia wielu działań związanych z własnym kontem.

Z czego można skorzystać w bankowości mobilnej

Za pośrednictwem bankowości mobilnej klienci mogą uzyskać informacje o własnym koncie bankowym. W obrębie tej usługi do dyspozycji klientów są m.

in. mini wyciągi bankowe i dostęp do konta – bieżącego salda oraz historii rachunku.

Ponadto klienci mają także możliwość bieżącego monitorowania założonych lokat, monitorowania właściwości kart i ich blokowania, sprawdzania ostatnich transakcji, wykonywania przelewów wewnętrznych i zewnętrznych, krajowych i zagranicznych. Bankowość mobilna daje możliwość doładowywania konta, przetwarzania płatności handlowych, czy zarządzania polisą ubezpieczeniową.

Od 2013 roku sześć polskich banków podpisało porozumienie w sprawie ujednolicenia standardu płatności bezgotówkowych, które umożliwiają dokonywanie płatności przy pomocy telefonu komórkowego. Dzisiaj już większość aplikacji mobilnych banków oferuje klientom usługę „zarządzania portfelem”.

Ponadto bankowość mobilna gwarantuje dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym. W tym systemie istnieje możliwość otrzymywania alertów dotyczących bieżących kursów papierów wartościowych.

Bankowość mobilna gwarantuje dostęp do statusów złożonych wniosków kredytowych, w tym także dotyczących kredytów hipotecznych i związanych z nimi pokryciami ubezpieczeniowymi. Oprócz wielu przydatnych rozwiązań stricte bankowych, aplikacje mobilne rachunku oferują także uczestnictwo w programach lojalnościowych, czy dostęp do informacji ogólnych – prognozy pogody lub wiadomości.

Close