Biznesowe modele bankowości mobilnej

Bankowość mobilna to jedna z najnowocześniejszych form bankowości, dedykowana zarówno osobom prywatnym, jak również firmom. W obrębie bankowości mobilnej mamy do czynienia z dwoma modelami biznesowymi. Modele te różnią się od siebie sposobem funkcjonowania oraz możliwościami. Z jakimi modelami mamy do czynienia w bankowości mobilnej?

Modele biznesowe w bankowości mobilnej

  • Model biznesowy prowadzony w obrębie oddziału banku. Jest to model, który w porównaniu do drugiego modelu, ma nieco ograniczoną rolę w codziennym zarządzaniu. Rolą tego systemu jest w głównej mierze przechowywanie środków finansowych. Banki nie ingerują raczej w zarządzanie kontem. Zajmują się tym wykonawcy, którzy bezpośrednio kontaktują się z klientem.
  • Model prowadzony przez bank poza oddziałem.

    Charakterystyczne dla tego modelu jest to, że klienci banku nie przeprowadzają transakcji finansowych za pośrednictwem banku, a korzystając z usługi pośredników lub przy pomocy telefonii komórkowej. Model ten przynosi niewspółmierne korzyści dla banku, ponieważ w znacznym stopniu poszerza dostępność usług finansowych. Dzięki wykorzystaniu różnych kanałów dystrybucji takich jak np. telefony komórkowe i współpracy z takimi partnerami jak sieci telefonii komórkowej, czy sieci sklepów, oferta banku może dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Ten model bankowości mobilnej zwykle oparty jest na umowie korespondencyjnej lub umowie zawieranej pomiędzy obiema stronami tj. bankiem, a np. operatorem sieci komórkowej. Warto wskazać, że w tym przypadku konto bankowe klienta jest zarządzane przez bank.

.

Close